Software


Odkaz na program Stručný popis
MKsql: kompletná inštalácia inštalátor programu MKsql. Slúži na novú kompletnú (re)inštaláciu alebo aktualizáciu programu alebo na inštaláciu skúšobnej, plne funkčnej verzie na dobu 1 mesiaca.
MKsql: prechod na nový rok popis prechodu skladu systému MKsql na nový rok
Joly Komunikátor Program na jednoduché zálohovanie žurnálov uložených na pamäťovej karte v čítačke Joly a aktualizáciu jej firmware po sériovej linke. Funkcie sa spúšťajú jednoduchým kliknutím na tlačidlo. Komunikáciu s PC podporuje Joly od verzie 2.04
Joly Terminál 1.07 Program na zálohovanie žurnálov, aktualizáciu firmware a kompletnú správu čítačky Joly po sériovej linke. Jednotlivé povely sa zadávajú cez príkazový riadok (príkazy ver, dir, tree, copy, type, put, backup, flash, help, ...). Komunikáciu s PC podporuje Joly od verzie 2.04
TextSum V1.12 Program na testovanie kontrolných súm žurnálov získaných čítačkou Joly z pokladnice Quorion a Orgtech 2002.
Firmware Joly-Euro 2.11 Firmware pre čítačku žurnálov Joly-EU pre pokladnice Euro s integrovaniu podporou zálohovania súborov a vzdialenej správy cez sériový port. Jednoduchý zálohovací program Joly Komunikátor je popísaný vyššie.
Návod na použitie Joly-Euro Stručný návod popisujúci čítačku Joly-EU, optimalizáciu čítania žurnálov pre rôzne typy prevádzok, schémy zapojenie káblov.
Firmware Joly-Datecs 1.20 Firmware pre čítačku žurnálov Joly-Datecs (rovnaký pre externú aj internú verziu čítačky) s podporou zálohovania súborov a kompletnej vzdialenej správy čítačky cez sériový port. Od verzie 1.20 s podporou nového Datecs firmware s "malými písmenami". Jednoduchý zálohovací program Joly Komunikátor je popísaný vyššie.
Návod na použitie Joly-Datecs
Inštalácia internej čítačky Joly
Návody popisujúce čítačku Joly-Datecs, možnosti spracovania žurnálov a schémy zapojenie káblov a inštaláciu internej verzie do pokladníc Datecs
Návod pre skener AS8000
Návod a programovací manuál pre CCD skener Argox AS-8000 (v anglickom jazyku)
euroAlfa Komunikačný modul pre pokladnice série Euro (DOS aj MS Windows verzia)
Prenos údajov medzi pokladnicou a počítačom realizuje modulom euroAlfa. Modul pracuje so súbormi .DBF a .TXT/.CSV formátov, čo uľahčuje jeho začlenenie do rôznych databázových aplikácií.
PrintCS podporný modul pre tlač z prostredia DOS aplikácií pod operačným systémom MS Windows
(GDI tlačiarne, USB tlačiarne, sieťové tlačiarne a pod.)
Ostatné Honeywell-serialUSB.zip, Bixolon-NV Image tools.exe, Epson-TM20 Utility.exe, Epson-TM20II Utility.exe, Vx520-serialUSB nový, Vx520-serialUSB, Bixolon-NV Image tools.pdf, Honeywell-serialUSBsetup.pdf fiskalpro-1.5.15
©2009-2019 amigo