Joly


Obľúbené čítačky žurnálov pre pokladnice EURO a DATECS

Príchod pokladníc s elektronickým žurnálom priniesol požiadavku na jednoduchú archiváciu žurnálnu. Väčšina dnešných pokladníc má z pamäti pre tovary (PLU) vyčlenenú určitú časť, tzv. pamäť žurnálu, do ktorej sa počas predaja zapisuje žurnál. Po jej naplnení však pokladnica nedovoľuje realizovať ďalší predaj, až kým sa obsah žurnálnej pamäte nenačíta a nearchivuje či už pomocou počítača alebo iného zariadenia.

Žurnálna pamäť má pomerne obmedzenú kapacitu, ktorá sa naviac u fiškálnych verzií pokladníc môže znížiť nastavením väčšieho počtu PLU. Preto, čím viac PLU zákazník používa, tým má pokladnica menšiu kapacitu určenú pre žurnál a tým častejšie potrebuje jeho archiváciu.

Zálohovací modul Joly slúži na jednoduchú a bezpečnú archiváciu žurnálnov. Tieto ukladá na internú pamäťovú kartu. Modul pracuje systémom „Plug & play“ – stačí ho pripojiť a používať bez nutnosti akejkoľvek konfigurácie pre konkrétnu pokladnicu. Aktuálne verzie zálohovacích programov, firware a návodov na použitie si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Externá verzia Interná verzia
Joly - externá verzia Joly - interná verzia
Interná verzia pre
pokladnice DATECS

Základné vlastnosti:

 • podporované modely:
  • pokladnice EURO: 100, 200, 500, 1000, 2000, 2100 - fiškálne (model F) aj nefiškáne verzie s elektronickým žurnálom
  • pokladnice DATECS: DP50, MP55B, MP55L, DP500
 • archivácia žurnálu:
  • automaticky po dennej uzávierke *)
  • automaticky po vytlačení účtenky*)
  • automaticky po zaplnení žurnálnej pamäti nad určenú hranicu (napr. menej ako 30% voľnej pamäte pre žurnál)*)
  • okamžite po stlačení tlačidla ŠTART
 • automatická detekcia modelu pripojenej pokladnice a jej komunikačnej rýchlosti
 • prehľadnosť a konzistentnosť uložených údajov aj pri archivácii žurnálov z identických modelov fiškalizovaných pokladníc a s nastaveným rovnakým číslom pokladnice (napr. 5ks Euro100 s číslom 01)*)
 • úplná replikácia komunikačného portu bez obmedzenia spolupráce pokladnice s pripojeným počítačom
 • spolupráca s počítačom: odosielanie uložených žurnálnych súborov, aktualizácia programového vybavenia (firmware), vzdialené nastavenie parametrov
 • minimalizované rozmery
  • externá verzia: (4,7 x 2,5 x 2,5cm) - umiestnenie aj zospodu pokladnice alebo v priestore pôvodne určenom pre návin žurnálnej pásky
  • interná verzia: (3,6 x 1,8cm) - umiestnenie priamo v tele pokladnice DATECS, ovládacie tlačítko s LED nad klávesnicou
 • duálne napájanie – priamo z konektora pokladnice (napr. z vývodu pre skener), z externého adaptéra, alebo oba zdroje
 • jednoduchá konfigurácia parametrami zapísanými v textovom súbore /JOLY.INI na pamäťovej karte microSD©
 • podpora rôznych kapacít interných pamäťových kariet (súčasťou dodávky je microSD© karta s kapacitou 2GB)

Ďalšie výhody:

 • maximálny počet PLU bez rizika prestojov pri predaji z dôvodu zaplnenia žurnálnej pamäte
 • nulové dodatočné náklady na „archivačných“ pracovníkov a samotnej archivácie
 • jednoduché realizácia „archivačnej“ služby servisnými strediskami podporovaná plnou automatickou detekciou pokladnice a prehľadnou adresárovou štruktúrou
 • vysoká bezpečnosť a minimalizácia rizika straty žurnálnych archívov napr. vplyvom poruchy pevného disku, náhodného vymazania, napadnutia počítača vírusom a pod.
*) funkcia je podporovaná len fiškálnymi verziami pokladníc Euro. Pokladnice Datecs nepodporujú automatický štart čítanie žurnálov.
Uloženie v pokladnici
Uloženie v pokladnici
Euro-100/200

Uloženie zospodu
Uloženie zospodu
Uloženie v pokladnici
Uloženie v pokladnici
DATECS MP-55B

Umiestnenie tlačitka
Umiestnenie ovládacieho
tlačítka s LED

©2009-2015 amigo