Novelou zákona 289/2008 Z.z. používaní elektronickej registračnej pokladnice sa od 1.1.2015, s odkladom najneskôr od od 1.4.2015 rozšíruje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Do predaja sa pripravujú osvedčené i nové typy pokladníc, ktoré sú priamo vyladené pre tieto služby. Porovnaním jednotlivých typov si môžete vybrať ten, ktorý najviac vyhovuje vašich potrebám.
Pre väčšie obchodné systémy ponúkame rôzne typy fiškálnych tlačiarní pripojiteľných k PC káblom i bezdrôtovo.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte, prípadne nás navštívte.
Legislatíva: Zákon č. 218/2014 Z.z., z 8.7.2014, Zákon č. 333/2014 Z.z. z 30.10.2014

Uvádzame výpis niektorých služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať registračnú pokladnicu:
  • Hotelové a podobné ubytovanie, Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
  • Reštauračné činnosti, Dodávka jedál, Služby pohostinstiev
  • Životné poistenie, Právne činnosti, Fotografické činnosti
  • Činnosti cestovných agentúr, Činnosti cestovných kancelárií
  • Činnosti nemocníc, Činnosti všeobecnej a špeciálnej lekárskej praxe
  • Fitnescentrá, Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
  • Oprava obuvi a koženého tovaru, nábytku a domácich zariadení

Ponúkame Vám možnosť objednať si pokladnicu v dostatočnom predstihu a naviac, do 31.1.2015 vo zvýhodnenej cene

Tešíme sa na Vašu návštevu v čase 8.00-16.30
Vaše ďalšie otázky Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle 037 / 6510 915

Fiškalizácia pokladníc
©2009-2015 amigo