Vitajte na stránkach obchodnej a servisnej firmy AMIGO.

V našej ponuke tovarov a služieb nájdete vo výborných cenách:

 • registračné pokladnice a fiškálne moduly
 • etiketovacie kliešte
 • čítačky čiarových kódov (skenery)
 • papierové rolky a etikety
 • ekonomické renovované atramentové a tonerové náplne do tlačiarní
 • programy pre evidenciu skladu a programovanie pokladníc
 • zaškolenie a záručný a pozáručný servis registračných pokladníc podľa Zákona č.289/2008: EURO, DATECS, PEGAS, QUORION

Novelou zákona 289/2008 Z.z. používaní elektronickej registračnej pokladnice sa od 1.1.2015, s odkladom najneskôr od od 1.4.2015 rozšíruje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Do predaja sa pripravujú osvedčené i nové typy pokladníc, ktoré sú priamo vyladené pre tieto služby. Porovnaním jednotlivých typov si môžete vybrať ten, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.
Pre väčšie obchodné systémy ponúkame rôzne typy fiškálnych tlačiarní pripojiteľných k PC káblom i bezdrôtovo.

Uvádzame výpis niektorých služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať registračnú pokladnicu:
 • Hotelové a podobné ubytovanie, Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 • Reštauračné činnosti, Dodávka jedál, Služby pohostinstiev
 • Životné poistenie, Právne činnosti, Fotografické činnosti
 • Činnosti cestovných agentúr, Činnosti cestovných kancelárií
 • Činnosti nemocníc, Činnosti všeobecnej a špeciálnej lekárskej praxe
 • Fitnescentrá, Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • Oprava obuvi a koženého tovaru, nábytku a domácich zariadení

Staršia novela zákona č.289/2008 Zz o používaní elektronickej registračnej pokladnice je platná od 1.1.2014.
Uvádzame krátky výber zo zmien platných od nového roka z pohľadu podnikateľa:

 • §4/ods.9 - podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k EPR a poskytnúť ho DÚ alebo CÚ za účelom prepojenia ERP s počítačom
 • §8/ods.5 - podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotovený ERP zvýrazniť údaje: daňový kód EPR, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak
 • §7/ods.1/pís.3 - do knihy pokladnice dopísať názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP
 • §7/ods.1/pís.? - na certifikát dopísať výrobné číslo pokladnice
 • §7/ods.1/pís.4 - do knihy pokladnice dopísať DIČ servisného strediska
 • §9/ods.4 - kópie paragónov a denné uzávierky, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa §10/ods.5, doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené
 • §9/ods.5 - doklad označený slovom "VKLAD" je podnikateľ povinný uchovávať len počas dňa, v ktorom bol vyhotovený (aspoň nejaké uľahčenie)

V dnešnej dobe sa zvyšuje záujem o dodávku nielen samotnej pokladnice, ale aj doplnkového programu na sledovanie skladu, prípadne s prepojením viacerých pokladníc malou počítačovou sieťou. Ako príklad môžeme uviesť potraviny s dvoma a viac pokladnicami.
Preto sme naše služby rozšírili o nasledovné:

 • návrh a dodávka počítačových sietí a štruktúrovanej kabeláže
 • počítače, POS pokladnice a tlačiarne
 • integrácia kamerových systémov CCTV s pokladničnými systémami (účtenka v obraze)
 • inštalácia operačných systémov, odstraňovanie vírusov, záchrana dát
 • projekcia a dodávka zabezpečovacích a dochádzkových systémov
 • návrh a výroba špeciálnych elektronických obvodov a firmware

Tešíme sa na Vašu návštevu v čase 8.00-16.30
Telefónny kontakt: 037 / 6510 915


*** AJ PRE MONTÁŽ ***
DO VNÚTRA POKLADNÍC
Čítačka žurnálov Joly
©2009-2015 amigo