Vitajte na stránkach obchodnej a servisnej firmy AMIGO.

V našej ponuke tovarov a služieb nájdete vo výborných cenách:

 • registračné pokladnice a fiškálne moduly
 • etiketovacie kliešte
 • čítačky čiarových kódov (skenery)
 • papierové rolky a etikety
 • ekonomické renovované atramentové a tonerové náplne do tlačiarní
 • programy pre evidenciu skladu a programovanie pokladníc
 • zaškolenie a záručný a pozáručný servis registračných pokladníc podľa Zákona č.289/2008: EURO/EFox, DATECS, PEGAS, QUORION

Pre väčšie obchodné systémy ponúkame rôzne typy fiškálnych tlačiarní pripojiteľných k PC káblom i bezdrôtovo.


Novela č.270/217 zákona č.289/2008 Zz o používaní elektronickej registračnej pokladnice je platná od 1.1.2018.

Uvádzame krátky výber zo zmien platných od nového roka z pohľadu podnikateľa:

 • §3/ods.2/a/8 - Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
  Dôsledkom toho je, že podnikateľ so ZŤP musí používať ERP, ak účtenku vystavuje osoba bez ŤZP.
  Prakticky tak podnikateľ s ŤZP musí byť prítomný na prevádzke, čo znamená, že viac prevádzok pravdepodobne nebude môcť prevádzkovať bez ERP
  Akcia: zľava -15% na kúpu pokladnice pre osoby ŤZP

Staršia novela zákona č.289/2008 Zz o používaní elektronickej registračnej pokladnice je platná od 1.1.2014.

Krátky výber zo zmien z pohľadu podnikateľa:

 • §4/ods.9 - podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k EPR a poskytnúť ho DÚ alebo CÚ za účelom prepojenia ERP s počítačom
 • §8/ods.5 - podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotovený ERP zvýrazniť údaje: daňový kód EPR, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak
 • §7/ods.1/pís.3 - do knihy pokladnice dopísať názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP
 • §7/ods.1/pís.? - na certifikát dopísať výrobné číslo pokladnice
 • §7/ods.1/pís.4 - do knihy pokladnice dopísať DIČ servisného strediska
 • §9/ods.4 - kópie paragónov a denné uzávierky, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa §10/ods.5, doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené
 • §9/ods.5 - doklad označený slovom "VKLAD" je podnikateľ povinný uchovávať len počas dňa, v ktorom bol vyhotovený (aspoň nejaké uľahčenie)

V dnešnej dobe sa zvyšuje záujem o dodávku nielen samotnej pokladnice, ale aj doplnkového programu na sledovanie skladu, prípadne s prepojením viacerých pokladníc malou počítačovou sieťou. Ako príklad môžeme uviesť potraviny s dvoma a viac pokladnicami.
Preto sme naše služby rozšírili o nasledovné:

 • návrh a dodávka počítačových sietí a štruktúrovanej kabeláže
 • počítače, POS pokladnice a tlačiarne
 • integrácia kamerových systémov CCTV s pokladničnými systémami (účtenka v obraze)
 • inštalácia operačných systémov, odstraňovanie vírusov, záchrana dát
 • projekcia a dodávka zabezpečovacích a dochádzkových systémov
 • návrh a výroba špeciálnych elektronických obvodov a firmware

Tešíme sa na Vašu návštevu v čase 8.00-16.30
Telefónny kontakt: 037 / 6510 915

*** AJ PRE MONTÁŽ ***
DO VNÚTRA POKLADNÍC
Čítačka žurnálov Joly
©2009-2015 amigo